A midsummer nights dream

Wishing you all a happy, magical midsummer. // Ønsker dere alle en lykkelig, magisk midtsommer.

Tonight is the night for bonfires, flower crowns, white dresses and dancing barefoot in the grass all through Scandinavia. On the longest day of the year we celebrate summer, life and love, and dance the (very short) night away. This date is also believed to be one of the mots magical days of the year, when the line between reality and dream is blurred out under the midnight sun. So who knows what or who you might meet tonight? Better be dressed for any occasion.

I kveld er tiden kommet for bål, blomsterkroner, hvite kjoler og barfot dans i gresset gjennom hele Skandinavia. På årets lengste dag feirer vi sommeren, livet og kjærligheten, og danser den (veldig korte) natta igjennom. Det sies at denne dagen også er en av årets mest magiske, hvor skillet mellom drøm og virkelighet viskes ut under midnattssolen. Så hvem vet hvem eller hva du støter på i kveld? Best å holde seg på den sikre siden og være kledd for enhver anlending.

I have made my own flower crown using silk flowers that I have fastened on to a headband.

Jeg har laget min egen blomsterkrone av silkeblomster som jeg har festet på en hårbøyle.

Be first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.