A moment in Mouret

The master of fashionably enhancing the female shape is celebrating 20 years as a designer. Happy anniversary Roland Mouret. // Moteverdenens mester av å understreke og hylle kvinnelige former feirer 20 år som designer. Gratulerer med jubileet, Roland Mouret.

As the saying goes: “Give a girl the right dress, and she can conquer the world”. And although there obviously is a lot more to reaching your goals than picking the right dress, I firmly believe that clothes can give you a sense for confidence, safety and  the feeling of being the best version of yourself. And no-one does this form of “power dressing” better than Roland Mouret. So thank you for 20 years of dresses that makes you stand up taller, and gives an extra kick to your step when you walk. I can´t wait for the next 20.

“Give a girl the right dress, and she can conquer the world”, blir det sagt. Og selv om det selvsagt krever langt mer enn en perfekt kjole for å nå målene sine, så tror jeg bestemt at klær kan gi deg selvsikkerhet, trygghet og en følelse av å være den beste versjonen av seg selv. Og Roland Mouret gjør denne typen “power dressing” bedre enn de fleste. Så tusen takk for 20 år med kjoler som gjør deg litt rankere i ryggen, og gir deg litt ekstra kick i steget når du går. Jeg gleder meg til de neste 20.

Be first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.