pregnant

Hey girl!

I can’t believe it. I’m so happy! // Jeg kan ikke tro det. Jeg er overlykkelig!